- ก่อสร้าง
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -ประกันชีวิต
  • -เงินโบนัสปีละ 2 ครั้ง(ตามผลงาน)
  • -กิจกรรมสัมมนา
  • -การฝึกอบรม
  • -กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
  • -กิจกรรมปีใหม่
  • -ค่าที่พักอาศัย
  • -ค่าเดินทาง
5 Positions
1.
Sep 18, 2019
โฟร์แมนเซอรเวย์ / Foreman 
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามตกลง
2.
Sep 18, 2019
 ธุรการโครงการ / Site Admin 
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
Not specified
3.
Sep 18, 2019
วิศวกรประมาณราคา(Estimator)
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
Not specified
4.
Sep 18, 2019
วิศวกรโครงการ (Project Engineer : PE)
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามตกลง
5.
Sep 18, 2019
วิศวกรสนาม (Site Engineer : SE)
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
Not specified
Contacts
เลขที่ 50/26 หมู่ที่ 6
Ban Mai Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel.: 02-288-0120-21 ต่อ 12
Fax: 02-288-0122