JobThai
บริษัท โกรว์ เคมีคอล จำกัด บริษัทจำหน่ายสินค้าเคมีเกษตรประเภทปุ๋ย ฮอร์โมน ธาตุอาหารเสริม สารกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง ให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ทั้งโรงงาน ร้านค้า รวมถึงชาวไร่เพื่อให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมาโดยตลอด ต้องการรับสมัครพนักงานใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.
Benefits
สวัสดิการ : บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานดังนี้ 1.ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ/ประกันชีวิต 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ยูนิฟอร์ม 4.เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ 5.อบรมพัฒนาความรู้ 6.สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 7.สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน 8.ตรวจสุขภาพประจำปี 9.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10.โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ 11.ค่าล่วงเวลาการทำงาน 12. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารถสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่
zero position en
Contacts
บริษัท โกรว์ เคมีคอล จำกัด
16/1 ซอยพหลโยธิน 30 ตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธิน
Chan Kasem Chatuchak Bangkok 10900
Directions
ซอยพหลโยธิน30 (ซอย โรงเรียนช่างฝีมือทหาร) ตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธิน จากปากซอยประมาณ 400 เมตร บริษัทอยู่ด้านขวามือ สังเกตบ้านเลขที่ 16/1 (รถไฟฟ้าสายสีเชียว ลงสถานีรัชโยธิน)