บริษัทเป็นผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา ผลิตและจัดจำหน่ายตำราเรียน และสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยยึดถือคุณภาพทางวิชาการเป็นสำคัญ เพื่อให้เยาวชนของชาติ ได้มีองค์ความรู้ที่ดีที่สุด
Benefits
  • -เงินเดือน
  • -โอที
  • -ประกันสังคม
  • -วันหยุดประจำสัปดาห์
  • -วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • -วันหยุดตามประเพณี (ตามกฏหมายกำหนด)
  • -ปรับเงินเดือนประจำปี
  • -โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
20/20 หมู่ 1 (ซอยวัดเทียนดัด)
Ban Mai Sam Phran Nakhon Pathom 73110
Fax: 02-805-8163