บริษัท ไทย ซันเคอิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาออกแบบตกแต่งภายใน โครงการต่างๆและคอนโดมิเนียม รวมทั้งผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกต่างประเทศ
ติดต่อสอบถาม 9.00 - 11.30 , 13.30 - 16.30
Benefits
  • 1. ค่าโทรศัพท์
  • 2. ค่าเดินทางกรณีเดินทางไปทำงานที่ไซต์งาน
  • 3. ค่าล่วงเวลา
  • 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง + ค่าที่พัก กรณีเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
  • 5. โบนัสตามผลประกอบการ
  • 6. ค่าเช่าบ้านกรณีอายุงานครบ 4 ปี
  • 7. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทย ซันเคอิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 11 ถ.สุขุมวิท 21
Khlong Toei Nuea Watthana Bangkok 10110