บริษัทประกอบกิจการ จัดกิจกรรมบันเทิง สันทนาการ คอนเสิร์ต และกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก
โครงการที่ผ่านมาของทีมงาน:
- World Muay Thai Festival 2019
- งานวันมวยไทย
- R-1 One-Round Knockout
- โครงการกิจกรรมมวยไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
- โครงการพาน้องในสลัมไปดูหนัง
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
14 อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ชั้น 1 สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Line ID: wmathailand
Directions
MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
See Map