ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สัญญาณป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ และอุปกรณ์สัญญาณป้องกันการโจรกรรมบ้าน ชั้นนำของเมืองไทย
Benefits
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าน้ำมัน
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - เงินเดือน
  • - คอมมิชชั่น
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ชุดฟอร์มฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ออโตเมติค บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
1350/288-297 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.พัฒนาการ
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Website: www.abg.co.th
See Map