JobThai
บริษัท โกโก้ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด เราดำเนินธุรกิจด้านการปลูกและแปรรูปโกโก้แบบครบวงจรในจังหวัดน่าน ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี มีธุรกิจครอบคลุมทั้งสายงานด้านการผลิตและงานบริการ ปัจจุบันต้องการขยายสายงานธุรกิจ จึงมีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพื่อมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - เบี้ยเลี้ยงพิเศษ - เงินสมทบเงินออม - ประกันสังคม - ท่องเที่ยวประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม
zero position en
ติดต่อ
บริษัท โกโก้ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด
339 หมู่ 8
Pua Pua Nan 55120
เว็บไซต์: https://www.cocoavalleygroup.com