JobThai
Digital Rich Co., Ltd.
ดำเนินธุรกิจจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ และเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ โดยเกิดจากการรวมตัวกันของคนไอทีรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดต้องการพัฒนาวงการไอทีของประเทศไทยให้ทันสมัย สร้างผลงานใหม่ๆ ที่คุณภาพสูง และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก
zero position en
Contacts
Digital Rich Co., Ltd.
บริษัท ดิจิตอลริช จำกัด สาขา ราชเทวี 77/280 ชั้น 21 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.
Thanon Phaya Thai Ratchathewi Bangkok 10400