JobThai
ผลิต-ค้าปลีก-ส่ง หัตถกรรมพื้นบ้านประยุกษ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2014 เราขายสินค้าในงานอีเว้นท์ต่างๆในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และเร็วๆนี้มีแพลนส่งออกสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลก
Benefits
- สนับสนุนค่าที่พักสูงสุด 4,000 บาทหรือค่าเดินทาง 2,000 บาท - อาหารเช้า-กลางวัน - จัดเลี้ยงบริษัท - ประกันเงินออมดอกเบี้ยสูง - ค่าคอมมิชชั่น - ประกันสังคม
Contacts
Rainforest international Limited company (บริษัท เรนฟอร์เรส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด)
เลขที่ 1376/16-19 ชั้นที่ 3 ซอยพระรามสาม 60 ถนนพระรามสาม
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
นั้งรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีช่องนนทรีแล้วต่อ BRT มาลงสถานีนราราม 3