ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดอัดเม็ด อัดแคปซูล ขนิดตอกเม็ด ชนิดผง ชาและกาแฟ
Benefits
1. ประกันอุบัติเหตุ 2. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 3. โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี 4. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ) 5. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี / งานเลี้ยงประจำปี / กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ) 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี 8. Commission และ Incentive (เฉพาะตำแหน่ง) 9. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่) 10. เสื้อฟอร์มพนักงาน (ประจำสาขา) 11. ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน 12. วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี 13. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 14. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ)
Contacts
Goplus Healthy co.,ltd.
554 ม.11
Chon Phrai Mueang Phetchabun Phetchabun 67000