JobThai
บริษัท เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์(ไทยแลนด์)จำกัด ตั้งอยู่ที่189/53 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 มีความเชียวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ Power Bank (แบตสํารอง) โดยมีพนักงานทีมีประสบการณ์ในการผลิตอย่างมืออาชีพ มีบุคลากรด้านการวิจัยและ พัฒนาทางเทคนิคระดับสูง บริษัทฯ มีบริการด้านการออกแบบ LOGO ตามความต้องการของลูกค้า จึงสรุปได้ว่า บริษัทฯ เรามีประสบการณ์ ในการออกแบบและผลิต Power Bank (แบตสํารอง) ได้อย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ของเรานันได้ผ่านมาตรฐาน ทีกําหนดโดยอุตสาหกรรม ไทย ได้รับการรับรอง มาตรฐานมอก(TISI) และได้จดทะเบียนสรรพสามิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย
Benefits
เบี้ยขยัน วันหยุดไม่น้อยกว่า15วัน ของขวัญวันเกิด โบนัส งานเลี้ยงประจำปี
zero position en
Contacts
VEGER ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD
189/53 Village No.3
Bang Bo Bang Bo Samut Prakan 10560