JobThai
บริษัท แกนติค จำกัด บริษัทผู้ผลิตแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ทางการศึกษา Bootcampdemy แอปพลิเคชันและเว็บไซต์การเรียนรู้ เตรียมสอบสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ด้วยเนื้อหา วิดีโอ แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ ที่จัดทำโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา และมีเครื่องมือการวิเคราะห์จุดอ่อนและความพร้อมในการสอบ ที่จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Benefits
-มีประกันสังคม -ค่าคอมมิชชั่น
zero position en
Contacts
บริษัท แกนติค จำกัด
87/122 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900