JobThai
บริษัท กรุงเทพ จีโนม เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพ จีโนม เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทภาคเอกชนชั้นนำที่รับทำงานวิจัยและให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเวชพันธุศาสตร์ และเภสัชพันธุศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดสถานีรถไฟฟ้าพญาไท มีความประสงค์จะรับพนักงานประจำเต็มเวลาเข้าปฏิบัติงานหลายตำแหน่งดังนี้
Benefits
- เงินเดือนตามตกลง - เงินค่าล่วงเวลา - incencive - โบนัสประจำปี - ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท กรุงเทพ จีโนม เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 39 อาคารเจ้าพระยาจิวเวลรี่ ชั้น 5 ถนนพญาไท
Thanon Phaya Thai Ratchathewi Bangkok 10400
Directions
การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพญาไท ทางลงสะพานด้านโรงแรมฟอริด้า, รถเมล์ประจำทางเส้นอนุสาวรีชัยไปราชเทวีหรือไปสยาม