JobThai
ดำเนินธุรกิจในการจำหน่าย ติดตั้ง และ ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอาคารขนาดใหญ่ และ ระบบควบคุมเครื่องทำความเย็นภายในอาคาร โดยการสั่งงานแบบรวมศูนย์จากคอมพิวเตอร์
Benefits
ประกันชีวิต และ ประกันสังคม
Contacts
บริษัท ภรพิพัฒน์ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด
29/41 หมู่ 5
Lat Sawai Lam Luk Ka Pathum Thani 12150