JobThai
บริษัทได้ดำเนินกิจการ การบริการ นำเข้าของพรีเมี่ยมและผลิตของพรีเมี่ยม
Benefits
1.ประกันสังคม 2.วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฎิทิน 3.งานเลี้ยงประจำปี 4.โบนัส ประจำปี (ตามผลประกอบการ) 5.ปรับเงินเดือนประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท เก้าพอเพียง พรีเมี่ยม จำกัด
หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพรส เลขที่ 48/13 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 ถนนสุคนธสวัสิ์
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
Directions
-รถโดยสารสาธารณะ สาย 178, 156 -รถส่วนตัว บริษัท เก้า พอเพียง พรีเมี่ยม จำกัด ที่อยู่ : 48/13 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-1036103