บริษัท เซโค แอดวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หมึกพิมพ์ซิลด์สกรีน จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินกิจการตั้งแต่พ.ศ. 2533 โดยร่วมทุนกับบริษัท ไซโก้แอดวานซ์ ประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
 • 1.รถรับส่งพนักงาน
 • 2.ชุดฟอร์ม
 • 3.เบี้ยขยัน 300,400,500 / ด.
 • 4.ค่าครองชีพ 1,500 บ./ด.
 • 5.ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน+บุตร /ค่าทันตกรรม
 • 6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 7.โบนัสประจำปี
 • 8.ปรับเงินเดือนตามความสามารถ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
 • 9.ท่องเที่ยวประจำปี รวมทั้งกิจกรรมภายในเช่น งานกีฬา, งานปีใหม่
 • 10.เงินช่วยเหลือพนักงานซึ่งถึงแก่กรรม
 • 11.เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบุตร และบิดามารดาเสียชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซโค แอดวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 147,147/1 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520
ใช้งานแผนที่