บริษัท เซโค แอดวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หมึกพิมพ์ซิลด์สกรีน จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินกิจการตั้งแต่พ.ศ. 2533 โดยร่วมทุนกับบริษัท ไซโก้แอดวานซ์ ประเทศญี่ปุ่น
Benefits
1.รถรับส่งพนักงาน 2.ชุดฟอร์ม 3.เบี้ยขยัน 300,400,500 / ด. 4.ค่าครองชีพ 1,500 บ./ด. 5.ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน+บุตร /ค่าทันตกรรม 6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.โบนัสประจำปี 8.ปรับเงินเดือนตามความสามารถ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 9.ท่องเที่ยวประจำปี รวมทั้งกิจกรรมภายในเช่น งานกีฬา, งานปีใหม่ 10.เงินช่วยเหลือพนักงานซึ่งถึงแก่กรรม 11.เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบุตร และบิดามารดาเสียชีวิต
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เซโค แอดวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 147,147/1 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520
See Map