JobThai
บริษัท แกรนด์ เอ็กเซล จำกัด เป็นโรงงานผลิตอาหารเสริม ที่ได้รับมาตรฐานการรับรอง GMP, HACCP เปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า10 ปี สามารถผลิตอาหารเสริมได้หลายรูปแบบ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ขณะนี้ บริษัท แกรนด์ เอ็กเซล จำกัด ได้ทำการขยายงานเพื่อรองรับกับการเติบโต จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมที่จะเติบโตร่วมกันกับบริษัทฯ เข้าร่วมงาน โดยมีอัตราตำแหน่งต่างๆดังในประกาศ
Benefits
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. 1.ประกันสังคม 2.ตรวจสุขภาพประจำปี 3.ปรับเงินเดือนประจำปี 4.โบนัสประจำปี 5.การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 6.ค่าทำงานล่วงเวลา
zero position en
Contacts
บริษัท แกรนด์ เอ็กเซล จำกัด
52/38 ถนนปทุม-รังสิต
Bang Prok Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000