บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุศัลยกรรมกระดูกในประเทศไทย เพื่อทดแทนการนำวัสดุศัลยกรรมกระดูกจากต่างประเทศ ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีลูกค้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาล และบริษัทเอกชน ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยกว่า 300 แห่ง และมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP, ISO 13485:2016, และสินค้าได้เครื่องหมาย CE Mark และ มอก.
Benefits
 • 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2.โบนัสประจำปี
 • 3.ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 4.ค่าครองชีพ
 • 5.เบี้ยขยัน
 • 6.ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 • 7.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 9.ท่องเที่ยวประจำปี
 • 10.จัดของเยี่ยมพนักงาน (กรณีเป็นผู้ป่วยใน)
 • 11.เงินกู้ธนาคารออมสิน
 • 12.ค่าช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา และครอบครัว
 • 13.ค่าเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานถึงแก่กรรม
 • 14.ค่าเงินช่วยเหลือ การสมรส
 • 15.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • 16.รางวัลอายุงาน
Contacts
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
33/11-12 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์ (ซ.บางปลา 16)
Bang Pla Bang Phli Samut Prakan 10540
Website: www.orthope.com
Directions
 • รถประจำทางสาธารณะ รถตู้ รถสองแถว
See Map