JobThai
บริษัท แกลมเมซ (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายอุปกรณ์ความสวยความงาม ของใช้ประจำวัน
Benefits
-หยุดวันอาทิตย์ -โบนัสสิ้นปี
zero position en
Contacts
บริษัท แกลมเมซ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 222 ชั้น 5 อาคารเดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี.
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120