JobThai
DIVISION CLOUD DEVELOPMENT
ประกอบกิจการให้บริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อออนไลน์และรับจ้างออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บเพจและเครือข่าย
Benefits
- ที่พักฟรี - ค่าอาหาร 2 มื้อ 100 บาท - ค่าที่พัก 2,500+ (กรณีไม่พักในที่ ที่บริษัทจัดหาให้) - วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน สามารถเลือกวันหยุดได้และสามารถสะสมวันหยุดได้ 4 วันต่อ 1 เดือน
zero position en
Contacts
DIVISION CLOUD DEVELOPMENT
465/30 หมู่ที่ 8
Isan Mueang Buri Ram Buri Ram 31000