JobThai
บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์
สวัสดิการ
-ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น.- 17.30 น. -สวัสดิการรายวัน -เสื้อพนักงาน (เมื่อผ่านโปร) -เบี้ยขยัน
ติดต่อ
QLT Automation (Thailand)Co.,Ltd.
119/239 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ชุมนุมทรัพย์
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120