JobThai
บริษัท กรีนเซฟ รีไซเคิ้ล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารและบุคคลากร ที่มีประสบการณ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมานับ 10 ปี เพื่อมุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม นโยบายหลักของบริษัทเรามุ่งเน้นในการ น้ำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ 3R Solutions คือ 1) Reduce การลดขนาดหรือลดกระบวนการที่จะทำให้เกิดของเสีย 2) Reuse การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ 3) Recycle การนำของเสียมาผ่านกระบวนการ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้โรงงานสารถบริหารทรัพยากรที่เหลือใช้แล้วจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการช่วบยลดต้นทุนการดำเนินการของโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าอีกด้วย บริษัทฯ มุ่งหวังเป็นผู้ให้บริการที่สร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยเน้นการจัดการกากอุตสาหกรรมด้วยหลัก 3Rs ภายใต้การให้บริการที่ประทับใจตั้งแต่กระบวนการเข้าพบเพื่อให้การแนะนำเรื่องการกำจัดกากอุตสาหกรรมแก่ทางโรงงาน รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการปฏิบัติการขนส่งที่เน้นในเรื่องการดูแลพื้นที่และการจัดการอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งทำให้ท่านมั่นใจได้ว่ากากอุตสาหกรรมของท่านจะถูกจัดการจากต้นทาง (Waste generator) ผ่านระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ (Waste transportation) และไปถึงการบำบัด (Waste Processor) อย่างถูกต้องและปลอดภัย
Benefits
-ปรับเงินเดือนประจำปี -โบนัสประจำปี -ประกันสังคม -เบี้ยขยัน 500 (เมื่อผ่านทดลองงาน) -มีค่าคอมมิชชั่น -เสื้อฟอร์มบริษัท -กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท กรีนเซฟ รีไซเคิ้ล จำกัด
297 หมู่ที่ 2 ซอยแพรกษา 7 ถนนแพรกษา
Phraek Sa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280