JobThai
บริษัท เจพีบิสิเนส 95 จำกัด
โดยทาง JP business95 จะทำการตกลงในเรื่องของแบบในการที่จะผลิต หรือสั่งทำ และทำการเสนอราคาให้กับลูกค้าพร้อมทั้ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณภาพของงาน เพื่อจะได้ตัดสินใจใช้บริการของเจพี บิสสิเนส 95การให้บริการขนถ่ายสินค้า และ บริการรับจัดหาแรงงาน บริการด้านขนส่งซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดการรวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการให้บริการของลูกค้าจะจุดหมายปลายทางตามที่ต้องการด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดแล้วเรื่องของคุณภาพในการให้บริการอย่างดี              การให้บริการของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักคือ การให้บริการขนถ่ายสินค้า จัดการขนส่งระหว่างประเทศและบริการรับจัดหาแรงงาน โดยแต่ละกลุ่มการให้บริการมีรายละเอียด ดังนี้ การให้บริการขนถ่ายสินค้า ได้แก่การเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อส่งออกจากไปสู่ยังจุดหมายปลายทางซึ่งครอบคลุมการทำงานแรงงานและขนส่ง มาสู่จุดขนถ่ายสินค้าจนเสร็จสิ้นซึ่งกลุ่มบริษัทมีการบริการขนถ่ายสินค้า ทั้งทาง รถบรรทุก รถกะบะ เป็นต้นโดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดการทางด้านบริการขนถ่ายสินค้าและบรรจุประเภทที่ไม่มีรถสำหรับขนส่งเป็นของตนเองแต่ทางเราจะจัดหาระวางรถสำหรับขนส่งจากทางบริษัท เจพี บิสิเนส95 จำกัด   เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังได้มีการประสานงานกับพันธมิตรในประเทศ เพื่อให้สามารถให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าจากในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ภายในประเทศต่างๆ นั้นได้อีกด้วย บริการรับ-ส่งสินค้ารับบริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน บริการจัดรถโดยสารสำหรับรับส่งพนักงาน  ของบริษัทเอกชน โดยมีรถทุกขนาดขึ้นอยู่กับ ความต้องการของลูกค้าให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสะดวก สะอาด และการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า งาน Packingและ Transportation บริการบรรจุสินค้าและคลังสินค้า เรามีบริการบรรจุสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งกล่องกระดาษอย่างดี, ลังไม้ทึบ, ลังไม้โปร่ง และพาเลท เป็นต้น  เราจะพิจารณาจากมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าในการขนส่งสินค้าการเลือก PACKING (แพ็คกิ้ง) เพื่อการนำเข้าและส่งออกนั้นควรพิจารณาจากความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิดเนื่องจากสิน
-ค่าแรง -ค่าอาหาร -ค่าเดินทาง -ค่ากะ -เบี้ยขยัน
zero position en
บริษัท เจพีบิสิเนส 95 จำกัด
เลขที่ 199/39 หมู่ที่ 3
Bueng Si Racha Chon Buri 20230