JobThai
RST Robotics
กลุ่มบริษัทในเครือ รวมสินไทย ภายใต้การบริหารงานโดย นายอรัญ อนุพรรณสว่าง ได้เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ยี่ห้อ YANMAR มาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2530 ในปี พ.ศ. 2540 ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร ผลิตภายใต้แบรนด์ RST และรับจ้างผลิต(OEM) ให้กับแบรนด์ชั้นนำ โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการลดต้นทุน เพื่อให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้น ทั้งจากในด้านของ แรงงาน ความสูญเปล่า และต้นทุนแฝงต่างๆ ทางเราเข้าใจแนวคิดนี้เป็นอย่างดีจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตทัดเทียมกับระดับนานาชาติ จึงได้ก่อตั้งบริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด ขึ้นในปี 2560 ด้วยวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ปรึกษาและให้บริการครบวงจรด้านเทคโนโลยี Automation และ AI ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านการรับรองโดย ISO9001:2015 CORE(Center of Robotic Excellence) อีกทั้งยังได้รับ การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ทางบริษัทฯให้บริการเริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ คำนวนความคุ้มค่าในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา การผลิตและติดตั้ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เรามีความพร้อมในเรื่องของ วิศวกรที่มีประสบการณ์สูง เครื่องจักรที่ทันสมัย และระบบการทำงานที่ได้มาตราฐาน จึงทำให้งานวิศวกรรมที่ออกแบบสร้างโดยทางเรานั้น มีคุณภาพและยืดหยุ่นเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมไทยได้เป็นอย่างดี
Contacts
RST Robotics
เลขที่ 190/3 หมู่ที่ 7
Chaeramae Mueang Ubon Ratchathani Ubon Ratchathani 34000