JobThai
บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2531 โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตซอสพริกที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานส่งออกให้กับคนไทยได้รับประทาน เราคำนึงถึงการนำวัตถุดิบของเกษตรกรไทยมาทำการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ ทั้งช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกวัตถุดิบโดยปราศจากการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร 30 บาท/วัน - ค่าเดินทาง 20 บาท/วัน - ยูนิฟอร์มพนักงาน - อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับทำงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง) - ตรวจสุขภาพประจำปี - การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี - กิจกรรมสันทนาการต่างๆ - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ (ทั้งภายในและภายนอก) - สิทธิในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน
zero position en
Contacts
บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด
10/1 ม.6
Na Pa Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
Directions
บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด (ซอสพริกโกศล) โรงงานตั้งอยู่ในซอยข้างวัดนาเขื่อน