JobThai
VEGER ELECTRONICS (THAILAND) CO,.LTD.
บริษัท เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์(ไทยแลนด์)จำกัด VEGER ELECTRONICS (THAILAND) CO,.LTD. มีความเชียวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ Power Bank (แบตสํารอง) โดยมีพนักงานทีมีประสบการณ์ในการผลิตอย่างมืออาชีพ มีบุคลากรด้านการวิจัยและ พัฒนาทางเทคนิคระดับสูง บริษัทฯ มีบริการด้านการออกแบบ LOGO ตามความต้องการของลูกค้า จึงสรุปได้ว่า บริษัทฯ เรามีประสบการณ์ ในการออกแบบและผลิต Power Bank (แบตสํารอง) ได้อย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ของเรานันได้ผ่านมาตรฐาน ทีกําหนดโดยอุตสาหกรรม ไทย ได้รับการรับรอง มาตรฐานมอก(TISI) และได้จดทะเบียนสรรพสามิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย
Benefits
สวัสดิการพื้นฐานบริษัท 1. การลา 1.1 ลากิจ แบบจ่ายค่าแรง 3 วัน 1.2 ลาพักร้อน 6 วัน (กรณีที่พนักงานอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) 1.3 ลาป่วย 30 วัน/ปี 2. พนักงานที่ผ่านทดลองงานและจะได้รับของขวัญวันเกิดทุกปี 3. วันตรุษจีนแจกอั๋งเปา 4. เมื่อผ่านทดลองงานแจกของขวัญให้พนักงาน 5. แจกของขวัญให้พนักงานอายุงานครบ 1 ปี 6. ปรับโครงสร้างเงินเดือนทุกปี 7. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 เทศกาล/ปี 8. ตรวจสุขภาพประจำปี 9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
Contacts
VEGER ELECTRONICS (THAILAND) CO,.LTD.
777 หมู่ 13 ตึก WHA TOWER
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540