บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด เป็นบริษัทค้าปลีก ค้าส่ง ขนาดใหญ่มีพนักงานมากกว่า 100 คน
Benefits
1.ค่าตำแหน่ง ค่าประสบการณ์ 2.ค่าเบี้ยขยัน 800 บาท /เดือน 3.ค่าล่วงเวลา 4.เงินช่วยเหลือค่าสมรส,งานบวช,งานศพ 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.การปรับเงินประจำปี 7.กองทุนประกันสังคม 8.เบิกค่ารักษาพยาบาล 1500 บาท /ปี 9.ประกันชีวิตหมู่ทุนประกัน 200,000 บาท /คน 10.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 11.วันหยุดประจำปี 13 วัน /ปี 12.ลาพักร้อน 6 วัน /ปี 13.ชุดฟอร์มบริษัท
zero position en
Contacts
บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด
เลขที่ 825 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
Nang Rong Nang Rong Buri Ram 31110