ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธนรักษ์
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์ (กลุ่มธุรกิจด้านธนาคาร กองทุนรวม ประกันชีวิต ประกันภัย และบำนาญในกว่า 50 ประเทศ ลูกค้ากว่า 60 ล้านคนทั่วโลก มีสินทรัพย์รวมทั่วโลกกว่า 38 ล้านล้านบาท ได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ของเนเธอร์แลนด์ จากนิตยสารฟอร์จูน เดือนกรกฎาคม 2004 และได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 12 ของโลก จากนิตยสารฟอร์บ 2004) มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มบริษัทเปิดใหม่ของธุรกิจเดียวกันในประเทศไทย ทางบริษัทจึงต้องการบุคคลากรทีมีคุณภาพมาร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธนรักษ์
202 อาคารเลอ คอง คอร์ด ชั้น 16 - 17 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง 10310