JobThai
Daito Large Mirror (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับขากระจก และกระจกมองข้างรถบรรทุก มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทมีผลิตภัณฑ์ส่งขายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ มีลูกค้าสำคัญหลักๆ คือ Isuzu, Volvo Thailand, Volvo Japan
Benefits
ค่าเช่าบ้าน 500 ค่าครองชีพ 660 ค่าอาหาร 880 ค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง (ไม่เกิน 50 กิโลเมตร) ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงประจำปี เบี้ยขยัน 800 - 2500 บาท (หลังผ่านทดลองงาน) ค่าความสามารถ (หลังผ่านทดลองงาน)
zero position en
Contacts
Daito Large Mirror (Thailand) Co., Ltd.
219/23 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
Bo Win Si Racha Chon Buri 20230