JobThai
Workmate
แพลตฟอร์มให้บริการเกี่ยวกับการจัดการพนักงานระดับปฎิบัติการ แบบครบครัน ตั้งแต่การจัดการตารางเวลาการทำงาน การตรวจสอบบันทึกเวลาการทำงาน ยืนยันและอนุมัติบันทึกการทำงานของพนักงานเพื่อทำจ่ายค่าแรงได้ง่ายและรวดเร็ว
สวัสดิการ
ประกันสังคม โครงการเบิกค่าแรงล่วงหน้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
zero position en
ติดต่อ
Workmate
219/39 ชั้น 11 อาารอโศกทาวน์เวอร์ส ซอยอโศก ถนนสุขุวิท 21
Khlong Toei Nuea Vadhana Bangkok 10110