JobThai
ภวัต แอนด์ อัศวิน อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์
P&A Inter Law สำนักงานทนายความที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี2560 มีความเชี่ยวชาญในการว่าความทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ลูกค้าไทยและต่างชาติ โดยจะเน้นในเรื่องกฎหมายธุรกิจ แพ่ง แรงงาน ทรัพย์สินทางปัญญา และอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ทนายความผู้ก่อตั้งทั้งสองท่าน เป็นทนายความรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานกว่า10ปี พร้อมเปิดรับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเรียนรู้การทำงานด้านทนายความ
Benefits
ตามที่กฎหมายกำหนด
Contacts
ภวัต แอนด์ อัศวิน อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์
เลขที่ 819/74 ถนนเอกชัย โครงการ Chewa Biz Home Ekachai - Bangbon | ชีวา บิซ โฮม เอกชัย-บางบอน
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150