JobThai
บริษัท สยามขแมร์ ค้าส่งจำกัด
บริษัท สยามขแมร์ค้าส่ง ดำเนินธุรกิจทางด้านการส่งออกสินค้าแปรรูป สินค้าอุปโภค บริโภค เน้นส่งออกไปฝั่งกัมพูชา ขายปลีกทางด้านโซนภาคตะวันออก และภาคกลาง มีโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นของบริษัทเอง และมีระบบการขนส่งที่ครบวงจรครอบคลุมธุรกิจ ดำเนินธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีความมั่นคงทางด้านธุรกิจ *** รับโซนตะวันออก สระแก้ว,จันทบุรี,บุรีรัมย์,สุรินท์,ปราจีน*ชลบุรี,ระยอง,สมุทรปราการ *** รับ 2 จังหวัดภาคใต้ สงขลา,นครศรีธรรมราช*** รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี ที่พักสำหรับพนักงาน อาหารพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท สยามขแมร์ ค้าส่งจำกัด
369 ถ.กม.5 ฝั่งขวาและคลองลึก
Aranyaprathet Aranyaprathet Sa Kaeo 27120