บริษัท เอช จี ไทย อีเล็คโทรนิค จำกัด
เริ่มดำเนินกิจการ ปี ค.ศ. 2000 ได้รับการส่งสริมการลงทุนจาก BOI เป็นบริษัทต่างชาติโดยฝรั่งเศส และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000, 14001, 13485, AS9100c,(Aerospace), IRIS ( Railway)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอช จี ไทย อีเล็คโทรนิค จำกัด
999 หมู่ 7 10540
See Map