JobThai
บริษัท 165 คอนเทรนเนอร์ จำกัด
บริษัทให้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่ขายสินค้า และการให้ใช้บริการสาธารณูปโภค ซึ่งบริษัทกำลังจะขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น และต้องการบุคคลากรมาช่วยกันพัฒนาให้ทำงานกันไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
Benefits
ประกันสังคม โบนัส (ตามผลประกอบการ) และอื่น ๆ
zero position en
Contacts
บริษัท 165 คอนเทรนเนอร์ จำกัด
3770 ถ.สุขุมวิท
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
Directions
ติดกับรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง