JobThai
ประกอบกิจการค้ายารักษาโรค อาหารเสริม เวชภัณฑ์ เวชสำอาง เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
Benefits
สวัสดิการของการบริษัท : อาหารกลางวัน ประกันสังคม บริษัทสามารถจัดหาที่พักได้หากต้องการ หยุดตามนักขัตฤกษ์ไทย
zero position en
Contacts
QUATERNITY INTERNATIONAL INC.
388/59 ถนนนวลจันทร์
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10240