JobThai
บริษัทเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐ รับเหมางานก่อสร้างอาคาร งานระบบ และงานการทางทุกรูปแบบ
Benefits
ประกันสังคม โอที โบนัสรายปี
zero position en
Contacts
บริษัท กิมลั้งไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
31/1 ซอยสายไหม18
Sai Mai Sai Mai Bangkok 10220