เราดำเนินธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและโลจิสติกส์มา 20 กว่าปี เรามีสินค้าและบริการด้าน วัสดุก่อสร้าง,วัสดุซ่อมแซม,วัสดุตกแต่ง และบริการจัดส่ง และการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้บุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต
1. ประกันสังคมและกองทุนทดแทน 2. วันลาพักผ่อนประจำปี 3. วันหยุดประเพณี 13 วัน/ปี 4. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 5. เบี้ยเลี้ยงและที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ 6. โอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่ง 7. หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน
zero position en
บริษัท ไดโน่ วัสดุก่อสร้าง จำกัด
เลขที่ 225 หมู่ที่ 4
Nong Kung Nam Phong Khon Kaen 40140