JobThai
บริษัท ทานตะวัน อาร์คิเท็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ทานตะวัน อาร์คิเท็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี รับงานก่อสร้าง อาคาร บ้านจัดสรร งานระบบต่างๆ ปัจจุบันรับงานก่อสร้างบ้านจัดสรรให้กับโครงการของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์
Benefits
- ประกันสังคม - วันหยุดประจำปีของบริษัท - OT/โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท ทานตะวัน อาร์คิเท็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
180/34 มบ.สินทรัพย์นคร
Khlong Thanon Sai Mai Bangkok 10220