บริษัท บางกอก เยนเนอร์รัล เอ๊กซ์เพรส จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก อย่างครบวงจร (ONE STOP SERVICES) ซึ่งจะช่วยให้ท่านสะดวกในการติดต่อกับกรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย บริษัทเรือ บริษัทประกันภัย ธนาคาร และอื่นๆ
Benefits
1. ชุดฟอร์ม 2. ประกันสังคม 3. ประกันชีวิต 4. เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 5. อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บางกอก เยนเนอร์รัล เอ๊กซ์เพรส จำกัด
89/6-7 ซ.ศึกษาวิทยา ถ.สาทรเหนือ
Silom Bang Rak Bangkok 10500