นำเข้าเครื่องจักรกล, เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ค่านํ้ามันรถ
  • - โบนัส
  • - ประกันสุขภาพ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด
1230 และ 1230/1 ถนนพระราม 9
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250