JobThai
บริษัท ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2518 บนถนนราชดำเนิน และย้ายสถานประกอบการในปี 2563 ไปตั้งอยู่ที่ประชาชื่น เป็นบริษัทที่รับทำบัญชีและให้คำปรึกษาแบบครบวงจร รวมถึงด้านภาษี ตรวจสอบบัญชี กฎหมาย และขั้นตอนการเดินเอกสารกับราชการต่างๆ เช่น เปิดบริษัท ปิดบริษัท บริการด้านยื่นภาษี ฯลฯ
zero position en
Contacts
บริษัท กรุงเทพการบัญชี (1975) จำกัด
เลขที่ 7 ชั้น 1 ซอยประชานุกูล 1 (รัชดาภิเษก 62) ถนนรัชดาภิเษก
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800