บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายอาหารจากประเทศฝรั่งเศส, อิตาลี ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า เช่น วัตถุดิบสำหรับทำอาหาร และ Bakery, ผลไม้กระป๋องสำหรับ Bakery, น้ำหวานเข้มข้น Teisseire, น้ำส้ม Orangina ฯลฯ.
ลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย โรงแรม, ร้านอาหาร, ร้าน Bakery, ร้าน Coffee เช่น Starbucks, Café Amazon และห้าง Moderntrade, Supermarket อาทิเช่น Big C, Tops, The Mall, The Emporium, Foodland, Villa Market ฯลฯ
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ประกันสุขภาพ
  • 3. วันหยุด วันลาประจำปี
ติดต่อ
General Distribution Service Co., Ltd.
220 ถนนงามวงศ์วาน
Bangkhen Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
เว็บไซต์: www.gds.co.th
ใช้งานแผนที่