JobThai
บริษัท 007 โปร จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ J&T Express ที่ดูแลการรับ-ส่งพัสดุต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์คัดแยกและศูนย์กระจายพัสดุในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
Benefits
ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
zero position en
Contacts
บริษัท 007 โปร จำกัด
95/76-81 หมู่ที่ 4
Ban Ko Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000