JobThai
บริษัท กายาวา จำกัด
ให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกด้าน
Benefits
ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ เมื่อพ้นทดลองงาน โบนัส ประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
zero position en
Contacts
บริษัท กายาวา จำกัด
35/120 ซอยสามัคคี 58/20 ถนนสามัคคี
Tha Sai Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000