JobThai
Ricult (Thailand) Co., Ltd
รีคัลท์ บริษัท Social-Impact Startup ก่อตั้งโดยศิษย์เก่า MIT และอดีตวิศวะกร Google ที่มุ่งหวังช่วยแก้ไขปัญหาด้านการทําเกษตรในไทยให้ดีขึ้นด้วย Big Data, AI, และภาพถ่ายดาวเทียม กําลังรับสมัครทีมงานเพิ่ม เราเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยโดยเฉพาะภาคการเกษตรให้ดีขึ้นได้ Software SaaS Solutions ของเราช่วยโรงงานแปรรูปอาหารและธนาคารทำงานกับเกษตรกรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปีนี้เราตั้งใจขยายผลไปทั้งประเทศ รีคัลท์ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับโลกมามากมาย มี Bill Gates Foundation เป็นหนึ่งในนักลงทุนและเราเคยได้รับรางวัลชนะเลิศของ dtac Accelerate Batch#5 รางวัลชนะเลิศกิจการเพื่อสังคมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียในรายการ Global Social Venture Competition และ รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมทางด้านธุรกิจเพื่อการเกษตร จากองคก์ารสหประชาชาติ (UN) ทีมงานเราเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคม
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และอื่นๆ อาหารที่ออฟฟิศฟรี Flexible Working (ทำงานจากที่ไหนก็ได้) กิจกรรมนันทนาการ
Ricult (Thailand) Co., Ltd
อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ 500 ถนนเพลินจิต (BTS ชิดลม)
Pathum Wan Pathum Wan Bangkok 10330
BTS