บริษัท ต.กิจรุ่งเจริญ ออโตเมชั่น จำกัด
-เป็นตัวแทนจำหน่านสินค้าแบรนด์ OMRON ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม
-ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ที่ใชโรงงานอุตสาหกรรมและในออฟฟิต
-ออกแบบแก้ไขอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
-ออกแบบประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าอาหาร
  • - เบี้ยขยัน
  • - โอที
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ต.กิจรุ่งเจริญ ออโตเมชั่น จำกัด
เลขที่ 183, 185 จุฬาซอย 8 ถนนพระราม4 10330
Website: www.tkij.co.th
See Map