บริษัท ต.กิจรุ่งเจริญ ออโตเมชั่น จำกัด
-เป็นตัวแทนจำหน่านสินค้าแบรนด์ OMRON ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม -ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ที่ใชโรงงานอุตสาหกรรมและในออฟฟิต -ออกแบบแก้ไขอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ -ออกแบบประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า
Benefits
- ประกันสังคม - ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - โอที - โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ต.กิจรุ่งเจริญ ออโตเมชั่น จำกัด
เลขที่ 183, 185 จุฬาซอย 8 ถนนพระราม4 10330
See Map