บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือคิวอัลไลแอนซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับครัวเรือน ซึ่งมีลูกค้าอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคยุโรป อาทิ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดและถือเป็นหัวใจในการทำงานของเราคือ "คุณภาพ"
Benefits
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ค่าวิชาชีพ/ค่าคุณวุฒิ
  • - ค่าครองชีพ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัส
  • - ปรับค่าจ้างประจำปี
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ที่พัก/ค่าที่พัก และอื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
Quality Ceramic Co.,Ltd.
59 หมู่ 4,
Pong Yang Khok Hang Chat Lampang 52190
See Map