JobThai
เป็นบริษัทของคนไทย จุดมุ่งหมายของเรา คือการดำเนินธุรกิจในด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า การก่อสร้างและระบบคอมพิวเตอร์ โดยการดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การติดตั้งและบริการหลังการขาย รวมไปถึงการให้บริการในส่วนของที่ปรึกษาโครงการ การให้บริการแบบ outsourcing และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อแนะนำเข้าสู่ตลาด บุคลากรของ G-Tech เป็นที่รู้จักและเชื่อใจจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนมาเป็นเวลานานปี ในการที่จะสามารถดำเนินการเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีและตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด เรามีความมั่นใจและภูมิใจในการที่จะพัฒนาความสามารถของเราเพื่อจะเติบโตไปสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีเยี่ยมของประเทศและของภูมิภาคเอเชีย
Benefits
ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี อีโวลูชั่น จำกัด
เลขที่ 83/445 หมู่ 4 เฟส 2 ซอย 3/1
Bang Phun Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000
Directions
รถยนต์ส่วนตัว