บริษัทฯ เป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 50 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • 1. โบนัสประจำปี
  • 2. ค่าคอมมิชชั่นสูง
  • 3. เบี้ยเลี้ยง
  • 4. ค่าล่วงเวลา (OT)
  • 5. ค่าน้ำมันรถ
  • 6. ค่าโทรศัพท์
  • 7. เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต
  • 8. เบี้ยขยัน
  • 9. ประกันสังคม
  • 10. ทำงาน 5 วัน/ สัปดาห์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฮาวายเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จำกัด
2991/59-60 ถนนลาดพร้าว 101/3
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
เว็บไซต์: www.hawaiithai.com