JobThai
บริษัท แก่นเจริญ จำกัด
บริษัท แก่นเจริญ จำกัด เริ่มธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2531 เพื่อทำการผลิตแปรรูปหัวมันสดเป็นแป้งมันสำปะหลัง ประสบการณ์นานกว่า 30 ปี บริษัท แก่นเจริญ จำกัด พัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในขั้นตอนผลิต ตรวจสอบคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพสินค้าและบริการ ปัจจุบันบริษัท แก่นเจริญ เป็นผู้นำด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย ตลอดจนส่งออกไปทั่วโลก
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ) - OT(แล้วแต่แผนก) - ชุดฟอร์มพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Contacts
บริษัท แก่นเจริญ จำกัด
261 หมู่ 10
Hua Na Kham Kranuan Khon Kaen 40170